Αναλαμβάνουμε την μελέτη και κατασκευή δομημένων καλωδιώσεων με παθητικό εξοπλισμό παρέχοντας 20ετή εγγύηση για μεγάλες εγκαταστάσεις.