Εκπαιδευμένοι τεχνικοί αναλαμβάνουνε την επισκευή ή εγκατάσταση του υπολογιστή και των εφαρμογών σας στο χώρο σας ή στα εργαστήρια της εταιρείας μας και τεχνικοί δικτύων δίνουν λύση σε βλάβες δικτύου όπως αργό internet ή αποσυνδέσεις, αλλαγή κάθετης καλωδίωσης κ.α