Η εταιρεία ως συνεργάτης της EpsilonNet αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση των cloud εφαρμογών Epsilon Smart.

Επίσης αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ψηφιακής ωρομέτρησης προσωπικού σε περισσότερα από ένα τερματικά σημεία απομακρυσμένης ή τοπικής σύνδεσης με κοινή βάση δεδομένων και κεντρική διαχείριση.