Εγκαθιστούμε το μέλλον!

Υποστηρίζουμε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας για περισσότερο από 10 χρόνια παρέχοντας υπηρεσίες (field service) τεχνικών πεδίου, εγκατάστασης και συντήρησης υποδομών. Από το 2020 και μετά εγκαθιστούμε FTTH